Atsižvelgiant į indikacijas, gali būti paskirta ir kitos grupės vaistų, pavyzdžiui, beta blokatorių, centrinio poveikio vaistų arba alfa blokatorių. Tačiau AH dažnai serga žmo­nės, kuriems diagnozuotos ir kitos širdies ir krau­jagyslių ligos.

  1. Kaip maistas veikia hipertenziją
  2. EUR-Lex - DC - LT
  3. Perkeliant klinikines programas ir duomenų rinkinius su saugoma sveikatos informacija PHIįskaitant pacientų demografinius duomenis ir gydymo informaciją, į viešai pasiekiamą debesį, pasitikėjimas yra labai svarbus.
  4. Širdies ir kraujagyslių ligos, įskaitant koronarinę širdies ligą, smegenų kraujagyslių ligas ir kitas, kasmet nusineša apie 17,9 milijonus gyvybių.
  5. Hipertenzijos projekcijos

Tarptautinis bendradarbiavimas. Interneto verslininkų patekimas į m. Tolesni žingsniai 20 1.

Diagnostikos ir gydymo protokolai

Įvadas Mobilioji sveikata toliau — m. Ji taip pat apima prietaikas, kaip antai gyvensenos ir gerovės prietaikas[2], kurias galima prijungti prie medicinos prietaisų arba jutiklių pvz. Kiti puikūs prietaikų pavyzdžiai — ryšių, informavimo ir motyvavimo priemonės, kaip antai priminimai išgerti vaistus arba priemonės, kuriomis teikiamos geros fizinės būklės ir tinkamos mitybos rekomendacijos.

Dėl sparčios išmaniųjų telefonų ir 3G bei 4G tinklų plėtros suintensyvėjo mobiliųjų prietaikų, kuriomis teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, naudojimas. Mobiliuosiuose prietaisuose esančios palydovinės navigacijos technologijos suteikia pacientams didesnio saugumo ir autonomiškumo galimybę.

Šiuos duomenis galima panaudoti faktais pagrįstai priežiūros ir tyrimo kiek hipertenzijos stadijų, o pacientai visur ir visuomet gali turėti prieigą prie informacijos apie savo sveikatą. Sveikatos priežiūros specialistai galėtų veiksmingiau gydyti pacientus, nes mobiliosios prietaikos gali skatinti laikytis sveikos gyvensenos principų, taigi skiriami vaistai ir gydymas būtų labiau pritaikyti prie kokie grūdai yra naudingi sergant hipertenzija poreikių.

Pacientai įgytų daugiau savarankiškumo, nes jie galėtų aktyviau prižiūrėti savo sveikatą ir gyventi labiau nepriklausomi savo namų aplinkoje, naudodamiesi savęs vertinimo arba nuotolinio stebėjimo technologijomis ir stebėdami aplinkos veiksnius, kaip antai oro kokybės pokyčius, galinčius paveikti jų sveikatos būklę. Šiuo požiūriu taikant m. Tačiau būtina užtikrinti, kad technologija būtų saugi ir piliečiai galėtų saugiai ja naudotis. Šios žaliosios knygos, naujos širdies sveikatos gairės mobiliesiems kurią paskelbta — m.

Žaliojoje knygoje aptariamos m. Joje taip pat nagrinėjamas m. Daugelis klausimų gali nepriklausyti ES kompetencijai, tačiau ES vis tiek gali atlikti labai svarbų tarpininko vaidmenį, kaupdama gerąją patirtį ir padėdama plėtoti šios labai naujos širdies sveikatos gairės mobiliesiems srities inovacijas.

Tarptautinis bendradarbiavimas. Interneto verslininkų patekimas į m. Tolesni žingsniai 20 1. Įvadas Mobilioji sveikata toliau — m. Ji taip pat apima prietaikas, kaip antai gyvensenos ir gerovės prietaikas[2], kurias galima prijungti prie medicinos prietaisų arba jutiklių pvz.

Remdamasi atsakymais į šios žaliosios knygos klausimus Komisija gali imtis veiksmų ES lygmeniu, kad prisidėtų prie m. Kartu su šia žaliąja knyga Komisijos tarnybos skelbia tarnybų darbinį dokumentą apie galiojančią ES teisės aktų sistemą, taikomą gyvensenos ir gerovės prietaikoms. Potencialas teikti sveikatos priežiūrą Europos sveikatos priežiūros sistemoms yra iškilusių naujų uždavinių, kaip antai visuomenės senėjimas ir didėjantis lėšų stygius.

Tokiomis aplinkybėmis m. Daugiau dėmesio prevencijai ir gyvenimo kokybei M. Šiomis aplinkybėmis m. Tai ypač pasakytina apie psichinėmis ligomis sergančius asmenis, iš kurių gydomas tik kas antras. Aktyviai taikant prevencines priemones galima pagerinti žmonių gyvenimo kokybę ir netgi prailginti tikėtiną gyvenimo trukmę.

Tokias tendencijas galima paspartinti radus naujų sveikos gyvensenos skatinimo būdų. Šiuo atžvilgiu motyvacija ir naudotojų įtraukimas išlieka svarbiausi aspektai ir perspektyvi elgsenos ekonomikos tyrimų sritis.

Galiausiai aktyviau besirūpinant sveikata ir ilgiau išliekant sveikiems sumažėtų lėtinių ligų finansinė našta ES sveikatos priežiūros sistemoms. Veiksmingesnė ir tvari sveikatos priežiūra Naudojantis dializė hipertenzijai gydyti. Apskaičiuota, kad jei būtų naudojami planšetiniai kompiuteriai ir kiti nešiojamieji įrenginiai, sveikatos priežiūros specialistai ir paramedikai sutaupytų iki 30 proc.

Sveikatos priežiūros darbuotojų laikas galėtų būti efektyviau išnaudojamas realiuoju laiku bendraujant su pacientais, pvz. Taikant m. Daugiau medicininių ir priežiūros intervencijų galėtų būti atliktos specialistų nuotoliniu būdu arba pačių pacientų, naudojantis stebėjimo ir pranešimų siuntimo sistemomis, todėl sumažėtų hospitalizavimo poreikis.

Pavyzdžiui, m. Galiausiai išanalizavus m. Savarankiškesni pacientai M. Be to, gaudami lengvai suprantamą informaciją apie savo sveikatos būklę ir kaip su ja gyventi, piliečiai tampa geriau informuoti sveikatos klausimais ir todėl gali priimti labiau pamatuotus sprendimus dėl savo sveikatos.

naujos širdies sveikatos gairės mobiliesiems kas yra renovaskulinė hipertenzija

Daugelyje m. Priežiūros perorientavimas į pacientą gali reikšti, kad reikia perprojektuoti dabartinę infrastruktūrą ir sveikatos priežiūros organizacijas, kurios šiuo metu orientuotos į sveikatos priežiūros specialistus. Sveikatos priežiūros sistemas reikės pertvarkyti taip, kad būtų galima priimti iš pacientų gaunamus pvz. Dėl to gali keistis ir specialistų darbo pobūdis — jiems gali tekti daugiau nuotoliniu būdu stebėti pacientus ir dažniau bendrauti su jais elektroniniu paštu.

Rinkos potencialas 2.

Paprastas būdas patikrinti širdies sveikatą: užtruksite vos 5 minutes viesvilesvaikai. Tačiau bendrosios valstybės sveikatos politikos spraga ta, kad neakcentuojamas sveikatos stiprinimas, nuo kurio priklauso ne tik žmogaus sveikata, gyvenimo kokybė ir trukmė, darbingumas, bet ir šeimos, bendruomenės, regiono, šalies ūkio našumas, kitaip tariant — valstybės gerovė. Praktiškai sveikatos politikos tikslai neįtraukti į ūkio strategijas, regioninę ir savivaldos politiką, per menkas sveikatos stiprinimo akcentas įmonių, įstaigų strateginiuose dokumentuose. Nepakankamas kitų valstybės sektorių įsitraukimas įgyvendinant Lietuvos sveikatos metų strategiją.

Daugėjant belaidžio ryšio abonentų, kurių pasaulyje jau yra per 6 milijardus, susidarė palankios sąlygos mobiliosios sveikatos priežiūros ir gerovės paslaugų rinkos plėtrai[5]. Neseniai atlikto PSO tyrimo duomenimis[6], dideles pajamas gaunančiose šalyse m.

  • Diagnostikos ir gydymo protokolai | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
  • Paprasti hipertenzijos receptai
  • „Microsoft“ sveikatos srityje

Tyrimas taip pat atskleidė, kad viena iš naujesnių sveikatos priežiūros paskatų ES — tai sistemos, skatinančios asmeninę priežiūrą, pavyzdžiui, dėvimos, nešiojamos ar implantuojamos sistemos, leidžiančios pacientams imtis aktyvaus vaidmens jos vadinamos asmens sveikatos sistemomis. Afrikoje ir Azijoje šiuo metu dauguma m. Kita paslaugų kategorija, ypač reikšminga Indijoje, Pietų Afrikoje ir Kenijoje, apima prevencines ir švietėjiškas žinutes, kuriomis siekiama naujos širdies sveikatos gairės mobiliesiems užkrečiamųjų ligų plitimą.

Kalbant apie m. USD, Azijos ir Ramiojo vandenyno regione — 6,8 mlrd. USD, o Šiaurės Amerikoje — 6,5 mlrd.

Dokumentai ir metodinės priemonės

Toje ataskaitoje taip pat teigiama, kad nuotolinio stebėjimo ir gydymo technologijos sudaro beveik 60 proc. Ankstesniuose tyrimuose pvz. Spartų m. Didžiausias taupymo potencialas būtų gerovės bei prevencijos 69 mlrd.

EUR ir gydymo bei stebėjimo 32 mlrd. EUR srityse, atsižvelgiant į m. Įdomu tai, kad mobiliųjų prietaikų rinkoje dominuoja individualiai dirbantys asmenys 30 proc.

Neseniai paskelbtoje IHS ataskaitoje teigiama, kad m. Taip pat numatoma, kad m. Neseniai apskaičiuota[13], kad pasaulio rinkoje šiuo metu siūloma 97 m. Apie 70 proc. Spręstini klausimai Šiame skirsnyje siekiama gauti suinteresuotųjų subjektų nuomones įvairiais klausimais, kuriuos reikėtų spręsti siekiant paskatinti m.

naujos širdies sveikatos gairės mobiliesiems širdies ligų hipertenzijos vaistai

Kadangi sveikatos priežiūros sistemų organizavimas priklauso nacionalinio ir regioninio lygmens kompetencijai, šiame skirsnyje dėmesys sutelkiamas tarpvalstybiniams Europos masto klausimams ir galimiems koordinuotiems ES lygmens veiksmams, kurie galėtų padėti skatinti m.

Duomenų apsauga, įskaitant sveikatos duomenų saugumą Sparti m. Atlikus apklausą paaiškėjo, kad tik 23 proc. Vartotojai gali būti sunerimę dėl jų sveikatos informacijai kylančios rizikos, kaip antai nepageidaujamo dalijimosi informacija su trečiosiomis šalimis pvz.

naujos širdies sveikatos gairės mobiliesiems grandaxin nuo hipertenzijos apžvalgų

Iš tiesų, 45 proc. Financial Times atlikto tyrimo duomenimis, 9 iš 20 populiariausių prietaikų buvo perduodami duomenys vienai iš dominuojančių bendrovių, registruojančių išsamius naudojimosi mobiliuoju telefonu duomenis[18]. Daugeliu atvejų tokia informacija yra asmeninio pobūdžio, nes ji susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti. Be to, su sveikata susijusių duomenų apdorojimas yra ypač jautri sritis ir jai turi būti skiriama ypatinga apsauga.

Be to, teisėtai nerimaujama dėl asmens sveikatos duomenų saugumo jam naudojantis mobiliosiomis sveikatos technologijomis, nes jo asmens duomenys gali būti netyčia atskleisti arba lengvai nutekinti šalims, kurioms tam neduotas sutikimas. Tai galėtų atsitikti, pavyzdžiui, kai sveikatos priežiūros specialistai naudojasi sveikatos duomenimis iš mobiliųjų įrenginių arba kai pacientai išsaugo savo duomenis asmens sveikatos duomenų registravimo prietaikoje.

Įrenginių, kuriuose saugoma konfidenciali informacija, pametimas ar vagystė taip pat gali būti rimta saugumo problema. Atsižvelgiantį į tai, kad sveikatos duomenys yra konfidencialūs, m. Saugumas ir prieigos kontrolė turėtų būti plati erdvė būsimiems mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams. Asmens duomenų apsauga yra viena iš pagrindinių teisių Europoje, įtvirtinta Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje ir Hipertenzijos bėgimo takelis dėl Europos Sąjungos veikimo SESV 16 straipsnio 1 dalyje.

Todėl siekiant įgyti pasitikėjimą m. Yra parengtos duomenų apsaugos reikalavimų taikymo prietaikoms gairės. Komisijos siūlomu Bendros duomenų apsaugos reglamentu[22] bus dar labiau suderintos duomenų apsaugos taisyklės Europos Sąjungoje ir taip II tipo hipertenzija užtikrintas teisinis tikrumas įmonėms bei augs pasitikėjimas e.

Pasiūlyme, be naujos širdies sveikatos gairės mobiliesiems ko, papildomai įtraukti duomenų kiekio mažinimo, pritaikytosios duomenų apsaugos ir standartizuotos duomenų apsaugos principai siekiant, kad į duomenų apsaugos priemones būtų atsižvelgta dar procedūrų ir sistemų planavimo etape.

Kazlų Rūdos ligoninė jau prijungta prie pirminės sveikatos priežiūros centro, o iš gydymo įstaigų suformuotas bendras juridinis vienetas. Gydymo įstaigoje iki paliatyvios slaugos jau sumažintos stacionarinės paslaugos, nebėra priėmimo ir vidaus ligų skyrių, todėl orientuojamasi tik į antrinio lygio konsultacijas bei diagnostikos paslaugas. Taip pat įstaiga teiks ambulatorinės slaugos paslaugą, rūpinsis mobiliųjų paslaugų teikimu.

Klausimai: · Kokios konkrečios m. Didelis duomenų kiekis Naudojantis m. Tokie duomenys pvz. Didelio duomenų kiekio tyrimo metodas suteikia galimybę išanalizuoti iš įvairiausių šaltinių gaunamų įvairių nestruktūrizuotų duomenų rinkinius. Tačiau tam reikia gebėti automatiškai ekonomiškai efektyviu būdu susieti duomenis ir iš nestruktūrizuotų duomenų atrinkti potencialiai vertingą informaciją. Numatoma, kad per ateinantį dešimtmetį asmeninio jutiklio duomenų dalis visos saugomos informacijos kiekyje išaugs nuo 10 proc.

Tokie duomenys gali būti svarbus epidemiologinių tyrimų elementas — matydami tendencijas didesniu mastu ir galėdami padaryti naujas išvadas, pavyzdžiui, dėl ligos išsivystymo ir susijusio aplinkos veiksnių, tyrėjai ir mokslininkai gali patobulinti pacientų gydymą. Turint didelį duomenų kiekį taip pat būtų galima sumažinti vaistų bandymo laikotarpius arba sukurti pažangesnius ankstyvo ligų aptikimo ir jų prevencijos mechanizmus. Tai galėtų paskatinti naujoviškų šios srities verslo modelių atsiradimą.

Geriausiai išnaudojant sveikatos duomenų potencialą galėtų padidėti našumas ir būtų galima sumažinti sveikatos priežiūros sektoriaus išlaidas. Tačiau tiriant sveikatos duomenis turi būti laikomasi teisinių reikalavimų, taip pat ir susijusių su asmens duomenų apsauga; be to, gali kilti etinių klausimų, visų pirma, susijusių su principu, kad pacientas turi būti informuotas ir aiškiai duoti savo sutikimą, jei tai aktualu.

Pavyzdžiui, problemų gali kiti, jei pacientas nedavė aiškaus sutikimo naudoti jo asmens duomenis mokslinių tyrimų tikslais tuo metu, kai buvo klausiama jo sutikimo. Pagrindinės teisės į asmens duomenų apsaugą turi būti visiškai paisoma naudojantis ir dideliu duomenų kiekiu.

Naujos širdies sveikatos gairės mobiliesiems

Todėl asmens duomenys turi būti apdorojami laikantis duomenų apsaugos taisyklių, juolab, kad sveikatos duomenys yra konfidencialūs. Be to, atsižvelgiant į visa tai, yra labai svarbu apibrėžti asmens duomenis ir tikslo ribojimo principą. Tyrėjams iškyla užduotis efektyviai panaudoti didžiulį sveikatos duomenų kiekį, gautą iš mobiliųjų prietaisų, ir tuo pačiu užtikrinti, kad tie duomenys būtų apdorojami saugiai.

Tuo tikslu — m. Svarbų vaidmenį didinant duomenų saugojimo ir jų apdorojimo pajėgumus, kurių reikia tokiam dideliam duomenų kiekiui tvarkyti, ir užtikrinant jų liotonas sergant hipertenzija prieigą bet kurioje vietoje, atlieka nuotolinė kompiuterija[25]. Europos Komisijos nuotolinės kompiuterijos strategija siekiama sudaryti sąlygas greičiau priimti saugios nuotolinės kompiuterijos sprendimus Europoje, kurie turėtų padėti saugiai saugoti sveikatos duomenis internete[26].